Nhân tướng

Xem tướng qua hình dáng của tai

12/01/2016 12:00

Tai là một trong 5 giác quan, chủ thính giác. Là cơ quan quan trọng để giao tiếp với người khác và nghe nhận thông tin. Vì vậy nên tai nói ...

Xem tướng qua 3 phần Tri, Tình, Ý của tai

12/01/2016 11:23

Theo nhân tướng học thì tai có thể được chia thành 3 phần Tri, Tình, Ý. Nhìn vào từng phần có thể dự đoán được tính cách của người sở hữu ...

 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >