Thư viện

Xem tướng qua 3 phần Tri, Tình, Ý của tai

12/01/2016 11:23

Theo nhân tướng học thì tai có thể được chia thành 3 phần Tri, Tình, Ý. Nhìn vào từng phần có thể dự đoán được tính cách của người sở hữu ...

<<  < 27 28 29 30 31