Thư viện

Xem tướng qua hình dạng mũi

11/01/2016 09:40

Tại sao có người có mũi gồ, người có mũi khoằm, người lại có mũi nhọn... Hãy xem nhân tướng học nói gì về mũi của những người này nhé! ...

<<  < 28 29 30 31 32