Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2017 Chú rể 2007 và Cô dâu 2012

Tuổi chú rể

Năm: Đinh Hợi
Mệnh: Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà)
Cung: Khôn

Tuổi cô dâu

Năm: Nhâm Thìn
Mệnh: Trường lưu Thủy (Nước chảy mạnh)
Cung: Tốn

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Hợi kỵ cưới vợ những năm Ngọ. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Thìn kỵ cưới vợ những năm Hợi. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 4, 10 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 5, 11 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 1 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Đinh Hợi kỵ cưới vào những tháng 5, 6 âm lịch

Người nữ tuổi Nhâm Thìn kỵ cưới vào những tháng 11, 12 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Hợi sinh vào tháng 1 âm lịch phạm Cô thần tháng 7

Người nữ tuổi Thìn sinh vào tháng 6 âm lịch phạm Quả tú tháng 12

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Đinh Dậu 2017 Phạm Kim lâu tử (Gây tai hoạ cho con của chủ nhà)

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (13/12 AL) . 22 (25/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (8/1 AL) . 16 (20/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (4/2 AL) . 13 (16/2 AL) . 25 (28/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 7 (11/3 AL) . 19 (23/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (7/4 AL) . 14 (19/4 AL) . 27 (2/5 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (14/5 AL) . 20 (26/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (10/6 AL) . 15 (22/6 AL) . 27 (5/6 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (17/6 AL) . 20 (29/6 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (12/7 AL) . 14 (24/7 AL) . 27 (8/8 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (20/8 AL) . 22 (3/9 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (15/9 AL) . 15 (27/9 AL) . 28 (11/10 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (23/10 AL) . 23 (6/11 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2018 Chú rể 2007 và Cô dâu 2012
+ Xem ngày cưới năm 2019 Chú rể 2007 và Cô dâu 2012
+ Xem ngày cưới năm 2020 Chú rể 2007 và Cô dâu 2012
+ Xem ngày cưới năm 2021 Chú rể 2007 và Cô dâu 2012
+ Xem ngày cưới năm 2022 Chú rể 2007 và Cô dâu 2012
<< Quay lại chọn ngày cưới