Xem tử vi 2016

Bính Ngọ

50 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nam mệnh năm 1966

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão