Xem tử vi 2016

Canh Tí

56 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Canh Tí nữ mệnh năm 1960

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Thiên Tinh: bị thưa kiện, thị phi

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu