Xem tử vi 2016

Đinh Dậu

59 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu nữ mệnh năm 1957

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Hợp tuổi: Sửu, Tỵ

Kỵ tuổi: Tí, Mão, Ngọ