Xem tử vi 2016

Đinh Hợi

9 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Ốc Thượng Thổ - Đất nóc nhà

Xem tử vi tuổi Đinh Hợi nam mệnh năm 2007

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Mão, Mùi

Kỵ tuổi: Dần, Tỵ, Thân