Xem tử vi 2016

Đinh Mão

89 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nữ mệnh năm 1927

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: