Xem tử vi 2016

Đinh Mão

89 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Đinh Mão nam mệnh năm 1927

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: