Xem tử vi 2016

Giáp Dần

42 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Giáp Dần nữ mệnh năm 1974

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Địa Võng: tai tiếng, coi chừng tù tội

Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Ngọ, Tuất

Kỵ tuổi: Tỵ, Thân, Hợi