Xem tử vi 2016

Giáp Thìn

52 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn nữ mệnh năm 1964

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Diêm Vương: người xa mang tin buồn

Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu