Xem tử vi 2016

Giáp Thìn

52 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nữ

Phú Đăng Hỏa - Lửa đèn to

Xem tử vi tuổi Giáp Thìn nam mệnh năm 1964

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thiên La: bị phá phách không yên

Mệnh: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Hợp tuổi: Thân, Tí

Kỵ tuổi: Mùi, Tuất, Sửu