Xem tử vi 2016

Kỷ Dậu

47 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Đại trạch Thổ - Đất nền nhà

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh năm 1969

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Thiên Tinh: bị thưa kiện, thị phi

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Sửu, Tỵ

Kỵ tuổi: Tí, Mão, Ngọ