Xem tử vi 2016

Mậu Thân

48 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Đại trạch Thổ - Đất nền nhà

Xem tử vi tuổi Mậu Thân nữ mệnh năm 1968

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tí, Thìn

Kỵ tuổi: Hợi, Dần, Tỵ