Xem tử vi 2016

Mậu Thân

48 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Đại trạch Thổ - Đất nền nhà

Xem tử vi tuổi Mậu Thân nam mệnh năm 1968

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tí, Thìn

Kỵ tuổi: Hợi, Dần, Tỵ