Xem tử vi 2016

Mậu Thìn

88 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn nam mệnh năm 1928

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: