Xem tử vi 2016

Nhâm Tí

44 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Nhâm Tí nữ mệnh năm 1972

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Huỳnh Tiền: bệnh nặng, hao tài

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu