Xem tử vi 2016

Nhâm Tí

44 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tang đố Mộc - Gỗ cây dâu

Xem tử vi tuổi Nhâm Tí nam mệnh năm 1972

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Thìn, Thân

Kỵ tuổi: Mão, Ngọ, Dậu