Xem tử vi 2016

Quý Hợi

33 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Quý Hợi nữ mệnh năm 1983

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Địa Võng: tai tiếng, coi chừng tù tội

Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Mão, Mùi

Kỵ tuổi: Dần, Tỵ, Thân