Xem tử vi 2016

Quý Mão

53 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Kim Bạch Kim - Vàng pha Bạc

Xem tử vi tuổi Quý Mão nam mệnh năm 1963

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Tán Tận: tật bệnh, hao tài

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Mùi, Hợi

Kỵ tuổi: Ngọ, Dậu, Tí