Xem tử vi 2016

Tân Sửu

55 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Tân Sửu nữ mệnh năm 1961

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Ngũ Mộ: hao tiền tốn của

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Tỵ, Dậu

Kỵ tuổi: Thìn, Mùi, Tuất