Xem tử vi 2017

Ất Mùi

122 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nam mệnh năm 1895

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: