Xem tử vi 2017

Ất Sửu

92 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Hải Trung Kim - Vàng trong biển

Xem tử vi tuổi Ất Sửu nam mệnh năm 1925

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: