Xem tử vi 2017

Canh Tuất

107 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Thoa Xuyến Kim - Vàng trang sức

Xem tử vi tuổi Canh Tuất nam mệnh năm 1910

Sao: Thủy Diệu: Tài lộc, Hưng thịnh và công danh

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: