Xem tử vi 2017

Kỷ Mùi

98 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Thiên thượng Hỏa - Lửa trên trời

Xem tử vi tuổi Kỷ Mùi nữ mệnh năm 1919

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Hợi, Mão

Hợp tuổi: Tuất, Sửu, Thìn

Kỵ tuổi: