Xem tử vi 2017

Nhâm Tuất

95 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Đại hải Thủy - Nước biển lớn

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất nam mệnh năm 1922

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Dần, Ngọ

Hợp tuổi: Sửu, Thìn, Mùi

Kỵ tuổi: