Xem tử vi 2017

Tân Sửu

116 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Tân Sửu nữ mệnh năm 1901

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tỵ, Dậu

Hợp tuổi: Thìn, Mùi, Tuất

Kỵ tuổi: