Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2018 Chú rể 2013 và Cô dâu 2018

Tuổi chú rể

Năm: Quý Tỵ
Mệnh: Trường lưu Thủy (Nước chảy mạnh)
Cung: Khôn

Tuổi cô dâu

Năm: Mậu Tuất
Mệnh: Bình địa Mộc (Gỗ đồng bằng)
Cung: Tốn

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Tỵ kỵ cưới vợ những năm . Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Tuất kỵ cưới vợ những năm Tỵ. Năm Mậu Tuất 2018 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 4, 10 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 5, 11 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 1 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Quý Tỵ kỵ cưới vào những tháng 5, 6 âm lịch

Người nữ tuổi Mậu Tuất kỵ cưới vào những tháng 9, 10 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Tỵ sinh vào tháng 1 âm lịch phạm Cô thần tháng 7

Người nữ tuổi Tuất sinh vào tháng 6 âm lịch phạm Quả tú tháng 12

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Mậu Tuất 2018 Phạm Kim lâu thân (Đây là loại hạn gây họa cho chính bản thân đương số)

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (18/11 AL) . 16 (30/11 AL) . 17 (1/12 AL) . 29 (13/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (25/12 AL) . 23 (8/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 7 (20/1 AL) . 20 (4/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (16/2 AL) . 13 (28/2 AL) . 26 (11/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 8 (23/3 AL) . 21 (7/4 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (19/4 AL) . 15 (2/5 AL) . 27 (14/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (26/5 AL) . 22 (10/6 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (22/6 AL) . 16 (6/7 AL) . 28 (18/7 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (30/7 AL) . 10 (1/8 AL) . 22 (13/8 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 4 (25/8 AL) . 17 (9/9 AL) . 29 (21/9 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 11 (5/10 AL) . 23 (17/10 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 5 (29/10 AL) . 18 (12/11 AL) . 30 (24/11 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2019 Chú rể 2013 và Cô dâu 2018
+ Xem ngày cưới năm 2020 Chú rể 2013 và Cô dâu 2018
+ Xem ngày cưới năm 2021 Chú rể 2013 và Cô dâu 2018
+ Xem ngày cưới năm 2022 Chú rể 2013 và Cô dâu 2018
+ Xem ngày cưới năm 2023 Chú rể 2013 và Cô dâu 2018
<< Quay lại chọn ngày cưới