Xem Ngày Cưới Theo Tuổi Vợ Chồng

Xem ngày cưới năm 2019 Chú rể 2011 và Cô dâu 2016

Tuổi chú rể

Năm: Tân Mão
Mệnh: Tùng bách mộc (Gỗ tùng bách)
Cung: Đoài

Tuổi cô dâu

Năm: Bính Thân
Mệnh: Sơn hạ Hỏa (Lửa dưới núi)
Cung: Tốn

Chi tiết - Năm kỵ cưới hỏi

Người nam tuổi Mão kỵ cưới vợ những năm Tuất. Năm Kỷ Hợi 2019 Không kỵ cưới hỏi

Người nữ tuổi Thân kỵ cưới vợ những năm Mùi. Năm Kỷ Hợi 2019 Không kỵ cưới hỏi

- Đại lợi, Tiểu lợi

Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 2, 8 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 3, 9 (âm lịch) là Tiểu lợi

Tháng 2 - 8 âm lịch : Tháng này thuộc Đại lợi: Không kỵ điều gì. Nếu gặp cô hư sát vẫn phải tránh.

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Tiểu Lợi: Không kỵ điều gì

Tháng 3 - 9 âm lịch : Tháng này thuộc Kỵ Mai: kiêng kỵ tránh gặp người mai mối ( Nếu có người mai mối thì không nên cưới tháng này)

Tháng 4 - 10 âm lịch : Tháng này thuộc Ông Cô: Lúc đón dâu, cô dâu tránh gặp mặt bố mẹ chồng

Tháng 5 - 11 âm lịch : Tháng này thuộc Cha Mẹ Gái: Lúc đón dâu, tránh mặt bố mẹ cô dâu

Tháng 6 - 12 âm lịch : Tháng này thuộc Phu Chủ: Lúc đón dâu, tránh mặt người trai

Tháng 1 - 7 âm lịch : Tháng này thuộc Nữ Thân: Lúc đón dâu, tránh mặt người gái

- Cô Hư Sát

Người nam tuổi Tân Mão kỵ cưới vào những tháng 5, 6 âm lịch

Người nữ tuổi Bính Thân kỵ cưới vào những tháng 9, 10 âm lịch

- Cô thần Quả Tú

Người nam tuổi Mão sinh vào tháng 4 âm lịch phạm Cô thần tháng 10

Người nữ tuổi Thân sinh vào tháng 4 âm lịch phạm Quả tú tháng 10

- Kim lâu theo tuổi vợ

Năm Kỷ Hợi 2019 không phạm Kim Lâu

Ngày tốt cưới theo từng tháng Tháng 1 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 12 (7/12 AL) . 24 (19/12 AL)
Tháng 2 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 6 (2/1 AL) . 18 (14/1 AL)
Tháng 3 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 2 (26/1 AL) . 15 (10/2 AL) . 27 (22/2 AL)
Tháng 4 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 9 (5/3 AL) . 21 (17/3 AL)
Tháng 5 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 3 (29/3 AL) . 16 (12/4 AL) . 28 (24/4 AL)
Tháng 6 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 10 (8/5 AL) . 22 (20/5 AL)
Tháng 7 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 5 (3/6 AL) . 17 (15/6 AL) . 29 (27/6 AL)
Tháng 8 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 11 (11/7 AL) . 23 (23/7 AL)
Tháng 9 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 5 (7/8 AL) . 17 (19/8 AL) . 30 (2/9 AL)
Tháng 10 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 12 (14/9 AL) . 24 (26/9 AL)
Tháng 11 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 6 (10/10 AL) . 18 (22/10 AL)
Tháng 12 dương lịch :
Ngày cưới tốt trong tháng là: 1 (6/11 AL) . 13 (18/11 AL) . 25 (30/11 AL) . 26 (1/12 AL)
+ Xem ngày cưới năm 2020 Chú rể 2011 và Cô dâu 2016
+ Xem ngày cưới năm 2021 Chú rể 2011 và Cô dâu 2016
+ Xem ngày cưới năm 2022 Chú rể 2011 và Cô dâu 2016
+ Xem ngày cưới năm 2023 Chú rể 2011 và Cô dâu 2016
+ Xem ngày cưới năm 2024 Chú rể 2011 và Cô dâu 2016
<< Quay lại chọn ngày cưới