Xem tử vi 2017

Ất Dậu

12 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Tuyền trung Thủy - Nước trong suối

Xem tử vi tuổi Ất Dậu nam mệnh năm 2005

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Sửu, Tỵ

Kỵ tuổi: Tí, Mão, Ngọ