Xem tử vi 2017

Ất Mão

102 tuổi

Thủy mạng - Dương Nam

Đại khe thủy - Nước khe lớn

Xem tử vi tuổi Ất Mão nữ mệnh năm 1915

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Mùi, Hợi

Hợp tuổi: Ngọ, Dậu, Tí

Kỵ tuổi: