Xem tử vi 2017

Ất Mùi

2 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Ất Mùi nữ mệnh năm 2015

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Hợi, Mão

Kỵ tuổi: Tuất, Sửu, Thìn