Xem tử vi 2017

Bính Dần

91 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Lư trung Hỏa - Lửa trong lò

Xem tử vi tuổi Bính Dần nữ mệnh năm 1926

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: