Xem tử vi 2017

Bính Ngọ

111 tuổi

Thủy mạng - Dương Nữ

Thiên hà Thủy - Nước trên trời

Xem tử vi tuổi Bính Ngọ nam mệnh năm 1906

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Thủy gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: