Xem tử vi 2017

Bính Thân

121 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Bính Thân nữ mệnh năm 1896

Sao: Thái Dương: Hưng vượng tài lộc

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: