Xem tử vi 2017

Bính Thìn

101 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Bính Thìn nam mệnh năm 1916

Sao: Mộc Đức: Đắc công danh, may mắn tiền bạc

Hạn: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thân, Tí

Hợp tuổi: Mùi, Tuất, Sửu

Kỵ tuổi: