Xem tử vi 2017

Canh Dần

127 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Canh Dần nữ mệnh năm 1890

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: