Xem tử vi 2017

Canh Dần

127 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Tùng bách mộc - Gỗ tùng bách

Xem tử vi tuổi Canh Dần nam mệnh năm 1890

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Ngọ, Tuất

Hợp tuổi: Tỵ, Thân, Hợi

Kỵ tuổi: