Xem tử vi 2017

Canh Thân

97 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Thạch lựu mộc - Cây lựu trên đá

Xem tử vi tuổi Canh Thân nữ mệnh năm 1920

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Tí, Thìn

Hợp tuổi: Hợi, Dần, Tỵ

Kỵ tuổi: