Xem tử vi 2017

Canh Tí

117 tuổi

Thổ mạng - Dương Nữ

Bích thượng Thổ - Đất tò vò

Xem tử vi tuổi Canh Tí nam mệnh năm 1900

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Thìn, Thân

Hợp tuổi: Mão, Ngọ, Dậu

Kỵ tuổi: