Xem tử vi 2017

Đinh Dậu

120 tuổi

Hỏa mạng - Dương Nam

Sơn hạ Hỏa - Lửa dưới núi

Xem tử vi tuổi Đinh Dậu nữ mệnh năm 1897

Sao: Thái Bạch: Hao tán tiền của, tiểu nhân, bệnh tật

Hạn: Hỏa gặp năm Hỏa: bình thường

Mệnh: Sửu, Tỵ

Hợp tuổi: Tí, Mão, Ngọ

Kỵ tuổi: