Xem tử vi 2017

Đinh Tỵ

100 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Sa trung Thổ - Đất pha Cát

Xem tử vi tuổi Đinh Tỵ nữ mệnh năm 1917

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: