Xem tử vi 2017

Giáp Ngọ

123 tuổi

Kim mạng - Dương Nam

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nữ mệnh năm 1894

Sao: Kế Đô: Ám muội, thị phi, buồn rầu

Hạn: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Mệnh: Tuất, Dần

Hợp tuổi: Dậu, Tí, Mão

Kỵ tuổi: