Xem tử vi 2017

Giáp Ngọ

3 tuổi

Kim mạng - Dương Nữ

Sa trung Kim - Vàng trong cát

Xem tử vi tuổi Giáp Ngọ nam mệnh năm 2014

Sao: Không xác định

Hạn: Không xác định

Mệnh: Kim gặp năm Hỏa: Tương khắc (xấu)

Hợp tuổi: Tuất, Dần

Kỵ tuổi: Dậu, Tí, Mão