Xem tử vi 2017

Kỷ Dậu

108 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Đại trạch Thổ - Đất nền nhà

Xem tử vi tuổi Kỷ Dậu nữ mệnh năm 1909

Sao: La Hầu: Phòng chuyện thị phi

Hạn: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Sửu, Tỵ

Hợp tuổi: Tí, Mão, Ngọ

Kỵ tuổi: