Xem tử vi 2017

Kỷ Hợi

118 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi nữ mệnh năm 1899

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: