Xem tử vi 2017

Kỷ Hợi

118 tuổi

Mộc mạng - Dương Nữ

Bình địa Mộc - Gỗ đồng bằng

Xem tử vi tuổi Kỷ Hợi nam mệnh năm 1899

Sao: Vân Hán: Phòng thương tật, ốm đau,kiện tụng

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Mão, Mùi

Hợp tuổi: Dần, Tỵ, Thân

Kỵ tuổi: