Xem tử vi 2017

Kỷ Tỵ

88 tuổi

Mộc mạng - Dương Nam

Đại lâm mộc - Gỗ rừng già

Xem tử vi tuổi Kỷ Tỵ nữ mệnh năm 1929

Sao: Thái Âm: Toại nguyện về danh lợi

Hạn: Mộc gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Mệnh: Dậu, Sửu

Hợp tuổi: Thân, Hợi, Dần

Kỵ tuổi: