Xem tử vi 2017

Mậu Dần

19 tuổi

Thổ mạng - Dương Nam

Thành đầu Thổ - Đất đắp thành

Xem tử vi tuổi Mậu Dần nữ mệnh năm 1998

Sao: Thổ Tú: Đề phòng tranh chấp kiện tụng

Hạn: Tam Kheo: tay chân nhức mỏi

Mệnh: Thổ gặp năm Hỏa: Tương sinh (tốt)

Hợp tuổi: Ngọ, Tuất

Kỵ tuổi: Tỵ, Thân, Hợi